Programma op een A4

De kracht van samen

De samenleving is sterk als we dingen samen doen. Daarom zoekt de ChristenUnie de verbinding. Het is belangrijk dat je niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, maar ook voor anderen en voor je omgeving. Samenwerken is waardevol. Daar worden we sterker en vitaler van. Dan valt alles op z’n plek. Het is de taak van de overheid om dat mogelijk te maken. Gemeente, zorg dat je de smeerolie van de samenleving bent en dat er niemand buiten de boot valt!

Onze ambities voor de hele gemeente Nunspeet hangen allemaal onder de paraplu van drie belangrijke uitgangspunten:

  1. Iedereen telt mee
    De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Meetellen is ook meedoen. Iedereen is belangrijk. Niemand kan gemist worden.
  2. Toekomst voor onze kinderen
    Omdat we onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst gunnen, kiezen we voor een gezonde en groene economie.
  3. Samenleven en werken
    Het is onze missie om tegenstellingen te overbruggen. Samen komen we verder en daarom bouwen we met elkaar aan een gemeente waar het goed wonen en werken is.

Speerpunten

Naast ons dikke en uitgebreide verkiezingsprogramma met een praktische index om snel te vinden wat u zoekt, geven we hier op één A4 een kernachtige samenvatting.

Overheid
De gemeente moet functioneren als de smeerolie van de samenleving en niet als rem. Durf het aan om mensen en bedrijven meer vertrouwen te geven en minder regels te stellen. Zijn zij ontevreden over de manier waarop de gemeente reageert? Dan kunnen zij dat voorleggen aan een gemeentelijke ombudsman. De gemeente communiceert in begrijpelijke taal.

Kernen
Bouw in de kleinere kernen voor alle generaties. Familieverbanden houden een dorp leefbaar en bevorderen het omzien naar elkaar. Realiseer niet alleen een IKC en WOC in Elspeet maar ook in Hulshorst.

Iedereen telt mee

Armoede
Er is in Nunspeet stille armoede. Dat kan volwassenen en kinderen in een sociaal isolement brengen. Een armoedecoördinator signaleert en coacht individuele burgers en brengt alle partijen die kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen bij elkaar.

Senioren
Bouw in alle kernen (meer) seniorenwoningen, dicht in de buurt van aanwezige voorzieningen. Mix seniorenwoningen met woningen voor andere leeftijdscategorieën. Bevorder op deze manier het omzien naar elkaar. Om mantelzorgers te ontlasten stimuleert de gemeente de komst van een respijthuis.

Onderwijs
Realiseer in Elspeet en Vierhouten een IKC. Verduurzaam onderwijsgebouwen en investeer in een gezond binnenklimaat.

Toekomst voor onze kinderen

Duurzaamheid
Een klimaatfonds van € 10 miljoen moet de gemeente helpen de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het is voor particulieren en bedrijven mogelijk uit dit fonds te lenen om belangrijke investeringen te doen. Het inleveren van grof vuil wordt tot 300 kg per jaar gratis. De gemeente geeft het voorbeeld met de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Cultuur en sport
Kunst en cultuur en sport moeten voor iedereen bereikbaar zijn. De ChristenUnie pleit voor gratis sporten voor kinderen. Dat is gezond en stimuleert de sociale ontwikkeling.

Samenleven en werken

Wonen
Er moeten 250 extra woningen gebouwd worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Starterswoningen moeten ook starterswoningen blijven. Daarom bouwen we Tiny Houses.

Ondernemen
In samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen haalt de regio innovatieve kennis en praktische ervaring naar de Noord-Veluwe. De bedrijvencontactfunctionaris koppelt ondernemers en onderwijsinstellingen om in Nunspeet een maximaal aantal stageplekken te creeëren. De gemeente realiseert flexplekken voor startups in het gemeentehuis.

Mobiliteit
De infrastructuur is up to date. De verbreding van de A28 heeft volop aandacht. De opmars van (elektrische) tweewielers vraagt om maatregelen om de verkeersveiligheid te borgen. Een fietsplan moet daarin voorzien. Nunspeet profileert zich als fietsvriendelijke gemeente. Dat dient ook een economisch belang.