Financieel overzicht 2017

FINANCIEEL OVERZICHT 2017 EN BEGROTING 2018
Omschrijving begr.2017 werkelijk 2017 begr.2018 Omschrijving begr.2017 werkelijk 2017 begr. 2018
Inkomsten: Uitgaven:
Contributie  €      1.550,00  €       1.500,18  €      1.500,00 Res. Verk. Fonds  €            1.500,00  €      2.500,00  €    1.500,00
Giften  €               -    €          500,00  €               -   Informatief  €               325,00  €               -    €             -  
Informatief  €         325,00  €                -    €               -   Ledenvergadering  €               300,00  €         280,34  €       300,00
Rente  €           35,00  €            23,56  €           35,00 Thema-avonden  €         266,16
verkiezingsfonds  €               -    €                -    €      6.000,00 LRN-bijdrage  €               110,00  €       110,00
bijdrage fractie  €         500,00  €       1.500,00  €         500,00 Chr.-jongeren  €                 50,00  €           50,00  €         50,00
Verkiezingen  €                     -    €         267,47  €    6.000,00
Diverse kosten*  €               125,00  €         611,93  €       125,00
Bankkosten  €         130,55  €         75,00
saldo overschot  €           75,00  €          582,71  €         125,00 saldo tekort
Totaal  €      2.485,00  €       4.106,45  €      8.160,00 Totaal  €            2.410,00  €      4.106,45  €    8.160,00
Saldo’s per  1-1-2017 31-12-2017 Overzicht verkiezingsfonds
Bank (spaarrekening, incl. verk. fonds)  €      7.289,84  €       8.813,40 Beginsaldo 01-01-2017  €      4.625,08 #######
Bank (rek. crt)  €         994,57  €       1.388,30 af 2017  €               -   #######
bijschrijving 2017  €      2.500,00
Totaal  €      8.284,41  €     10.201,70 Eindsaldo 31-12-2017  €      7.125,08
Saldo per 01-01-2017  €      8.284,41
Saldo per 31-12-2017  €     10.201,70
Mutatie banksaldo 2017  €      1.917,29