Begroting 2019

BEGROTING 2019

Omschrijving

Begroting 2018

Begroting 2019

Omschrijving

Begroting 2018

Begroting 2019

Inkomsten:

Uitgaven:

Contributie

 €      1.500,00

 €      1.600,00

Res. Verk. Fonds

 €            1.500,00

 €    1.500,00

Giften

 €               -  

 €               -  

Ledenvergadering

 €               300,00

 €       300,00

Rente

 €           35,00

 €             1,00

LRN-bijdrage

 €               110,00

 €       110,00

verkiezingsfonds

 €      6.000,00

 €         500,00

Chr.-jongeren

 €                 50,00

 €         50,00

bijdrage fractie

 €         500,00

 €         500,00

Verkiezingen

 €            6.000,00

 €       500,00

Diverse kosten*

 €               125,00

 €       125,00

Bankkosten

 €       125,00

saldo

 €           50,00

 €         109,00

saldo

Totaal

 €      8.085,00

 €      2.710,00

Totaal

 €            8.085,00

 €    2.710,00