Programma in eenvoudige taal

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Ook mensen met een beperking. En mensen die niet zo goed kunnen lezen. Eén van de manieren om hen te helpen is een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal. De ChristenUnie Nunspeet presenteert daarom Samen zijn we sterk!

In Nederland wonen bijna 3 miljoen mensen die om de een of andere reden moeite hebben met de procedure bij verkiezingen. Het is belangrijk dat wij er voor hen zijn. Door hen verkiezingsprogramma’s in eenvoudige taal aan te bieden en door ervoor te zorgen dat de stemlokalen optimaal toegankelijk zijn. Stembureaumedewerkers moeten weten dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje van iemand die zij zelf aanwijzen.

Samen zijn we sterk! geeft antwoord op een heleboel vragen over de gemeenteraadsverkiezingen en vertelt in eenvoudige taal waar de ChristenUnie voor staat.