Kandidaten

Kandidaten 1 t/m 8

 • 1. Jennifer Elskamp

  Van betekenis zijn voor mijn medemens. Dat vind ik erg belangrijk. De manier waarop Jezus omging met mensen inspireert mij: liefdevol en krachtig. Hij oordeelde niet. Hij zocht mensen aan de rand van de samenleving op, mensen naar wie niet werd geluisterd. Dat is recht doen!

  Door signalen uit de samenleving op te pikken hebben we in de afgelopen jaren veel voor mensen kunnen betekenen. Hoogtepunten daarin zijn onder andere de begraafplaatsen voor vroeggeboren kinderen en de tillift in het zwembad voor mensen met een ernstige fysieke beperking. Door deze onderwerpen op de politieke agenda te zetten en de juiste mensen met elkaar in verbinding te brengen, hebben we mooie resultaten geboekt.

  Dat gaan we in de komende raadsperiode ook doen: signalen vanuit de samenleving omzetten in daden. Soms leidt dat tot grote projecten die voor iedereen zichtbaar zijn, maar veel vaker doen we dat op de achtergrond. Goed luisteren naar wat mensen nodig hebben en hen dan in contact brengen met de juiste mensen. Zo kom je samen tot een passende oplossing. Dan ben je echt volksvertegenwoordiger. Daar word ik blij van. Dat geeft energie en voldoening. Op die manier wil ik met ons sterke team verschil maken in de gemeente Nunspeet.

  FacebookInstagram
 • 2. Gerben Pluim

  Mijn naam is Gerben Pluim. Ik ben getrouwd met Marieke en vader van drie kinderen. Inmiddels woon ik alweer 20 jaar in Nunspeet, maar ik ben geboren en opgegroeid in Elspeet. We wonen in een prachtige omgeving. Onze samenleving is divers. Het is hier goed leven, werken, wonen en ondernemen. Onder de vlag van de ChristenUnie zet ik me graag in om dit ook voor de komende generaties zo te houden.

  We zien dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen. Het is in een samenleving belangrijk dat we oog hebben voor elkaar. En dat we vanuit de overheid passende ondersteuning bieden waar dat nodig is. In elke levensfase. Daar staan we als ChristenUnie voor.

  Niet alleen problemen signaleren. En geen grote woorden of beloften. Maar lokaal samen naar oplossingen zoeken en verschillen overbruggen. Betrouwbaar, betrokken en dichtbij.

  TwitterFacebookInstagram
 • 3. Arie Harteveld

  Ik ben Arie Harteveld. Niet geboren en getogen in Hulshorst, maar inmiddels wel helemaal vergroeid met het dorp. Dat komt doordat ik er van 1986 tot 2014 directeur mocht zijn van de Prinses Beatrixschool. Hulshorst is mijn dorp! Ik geniet van de hechte gemeenschap waarin mensen nog echt naar elkaar omkijken. Na mijn pensionering ben ik me voor de gemeenschap blijven inzetten, vanaf 2018 als lid van de gemeenteraad. Ik doe dat met veel plezier en kan er ook veel tijd aan besteden.

  Ik heb iets met mensen die kwetsbaar zijn. Dat kunnen mensen zijn die al wat ouder zijn en aangewezen zijn op de zorg van anderen, maar ook mensen met een beperking. Nu ben ik weer kandidaat raadslid. Ik ben blij met het vertrouwen dat de ChristenUnie in mij stelt. Met oprechte interesse in mensen het verschil maken, daar wil ik me opnieuw keihard voor inzetten.

  TwitterFacebook
 • 4. Kees Smit

  Ik ben Kees Smit. In Elspeet ook bekend als Kees van Henk Smit, de melkboer. De komende raadsperiode wil ik mij graag inzetten voor een gemeente die klaar is voor de toekomst. Dat raakt de huidige generatie, maar zeker ook de generaties na ons. Ik ben opa en dan weegt dat zwaar. Het gaat om belangrijke dingen, zoals betaalbare woningen voor iedereen en de energietransitie en klimaatverandering. Het is nodig dat er energieneutrale woningen gebouwd worden. In diverse segmenten. Maar met de prioriteit bij starters- en seniorenwoningen.

  Dat moet lukken, want alleen dan kunnen we voorkomen dat er geen plaats meer is voor onze jongeren. Voor de vitaliteit van heel onze gemeente, inclusief de kleinere kernen, is het belangrijk dat we hen een plek bieden. Ik zal me ook richten op de balans tussen wonen, recreëren en natuurbeleving. Voor onze eigen inwoners en voor toeristen. Hoe kan het ook anders in onze prachtige en groene gemeente?  

  Facebook
 • 5. Jeroen Marcus

  Vraag mij waarom ik politiek actief wil zijn en het antwoord zal altijd zijn 'om recht te doen'. Dat zijn misschien grote woorden. En inderdaad, het gaat nogal een klus worden om altijd en overal aan iedereen recht te doen. Maar dat is wel mijn intentie, mijn doel. 

  Beloof ik je om dan alles op te lossen? Nee, dat kan ik niet. Dat zou een loze en populistische belofte zijn. ChristenUnie Nunspeet staat voor een transparante en eerlijke overheid. Daarom ga ik voor het eerlijke verhaal. Wat ik je kan beloven is dat ik alles kan doen wat in mijn vermogen ligt om recht te maken wat krom is.

  FacebookInstagram
 • 6. Alice van de Steeg

  Mijn naam is Alice van de Steeg. Samen met mijn man Tim en onze kinderen Jouk en Fenne ben ik een trotse inwoner van Elspeet. Het is een fijne plek om te wonen. Iedereen telt mee, ongeacht geloof, sekse, sociaal-economische status of politieke voorkeur. 

  De slogan van de ChristenUnie ligt me na aan het hart: Samen recht doen. Ook voor dat jonge kind, waarvan wij soms denken dat het nog geen stem heeft. En voor die 100-jarige vrouw, waarvan we misschien vermoeden dat haar stem geen nut meer heeft. Maar ook rechtdoen aan die hardwerkende ondernemer met zijn of haar essentiële bijdrage aan onze lokale voedselketen. Samen recht doen aan wat pijn doet of oneerlijk is. Als ik daar de komende vier jaar een bijdrage aan kan leveren ben ik een tevreden mens.

   

  Instagram
 • 7. Gert van den Berg

  Mijn naam is Gert van den Berg. Na 9 jaar raadslid en 9 jaar wethouder boeit de Nunspeetse politiek mij nog steeds. Waarom? Het gaat om mensen. Iedereen heeft recht op een goed leven. Daar zet ik mij blijvend voor in.   

  Facebook
 • 8. Paul Heijkoop

  Ik ben Paul Heijkoop. Verduurzaming is niet voor iedereen betaalbaar, terwijl onze energierekening steeds hoger wordt en de schade aan onze leefomgeving steeds groter wordt!

  Dat raakt ons allemaal. Daarom wil ik mij inzetten voor een gemeente die ons als burger bijstaat met een niet-commerciële helpdesk (energieloket) waar we allemaal terecht kunnen met vragen en dilemma's. Om samen haalbare oplossingen te bedenken en deze ook vanuit de gemeente te faciliteren.

  De samenwerking tussen en met Veluwe Duurzaam en de regionale Energiecoöperaties, die met dit onderwerp al goed op weg zijn, moet verder versterkt worden.

  TwitterFacebook