Start

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Politiek in tuinmeubelcentrum. Inwoners denken mee met de ChristenUnie

1-Politiek meedenken-Ontvangstvrijdag 12 mei 2017 22:58 De ChristenUnie Nunspeet heeft woensdagavond 10 mei op een heel bijzondere locatie gesproken met betrokken inwoners over het verkiezingsprogramma 2018. Bij Tuinmeubelcentrum Elskamp was een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd. lees verder
Labels

CU tevreden met antwoord college over vragen PGB’s Jeugdzorg

antwoord college over vragen PGB’s Jeugdzorgwoensdag 10 mei 2017 12:45 In maart heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het college over zorgen rond het aanvragen van een persoonsgebonden budget voor jeugdzorg. Fractielid Ingrid Slaa: “Ouders vroegen ons of er wel voldoende expertise aanwezig was bij de medewerkers van het CJG over de psychiatrische problematiek van hun kinderen. Ook was aan verschillende ouders verteld dat het niet meer mogelijk was om een PGB aan te vragen. Wij vonden dat allemaal erg zorgelijk en hebben het college daar dus naar gevraagd.” lees verder
Labels

Prioriteiten begroting 2018

Prioriteiten begroting 2018maandag 01 mei 2017 21:33 In de raadsvergadering van 20 april werden de prioriteiten voor de begroting 2018 besproken. De ChristenUnie is begonnen met te vragen om alle al eerder genomen besluiten goed te regelen in de begroting voor volgend jaar. Denk daarbij aan duurzaamheid, bestrijding wateroverlast, nieuw zwembad en sporthal, Stationsplein, levendigheid Marktplein, verlagen eigen bijdrage WMO en werk voor mensen met een beperking. lees verder
Labels

Bestemmingsplan Buitengebied meer CU-proof

Ruimtelijke plannen Buitengebiedmaandag 01 mei 2017 21:28 Op 20 april heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. De ChristenUnie is blij met de extra mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in het buitengebied. lees verder
Labels

ChristenUnie jongeren Nunspeet bijeen.

CU jongeren Nunspeet bijeen 2dinsdag 25 april 2017 00:12 Op woensdagavond 19 april was het zover, de brainstormavond van Perspectief ChristenUnie-jongeren Nunspeet. Een aantal enthousiaste jongeren uit de gemeente Nunspeet kwamen samen om na te denken over de toekomst van Nunspeet. Aan de hand van een aantal stellingen werd er om de mening van de jongeren gevraagd lees verder
Labels