Agenda ChristenUnie Nunspeet

Agenda ledenvergadering 6 maart 2019

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen
  4. Jaarrekening en jaarverslag
  5. Bestuursverkiezing
  6. Verkiezingen voor de Provinciale Staten
  7. Verkiezingen voor het Europees Parlement
  8. Rondvraag
  9. Sluiting