Gezondheid staat op de kaart in Nunspeet

Power lifting
FOTOBLOG - Arie Harteveld1
Door Arie Harteveld op 15 januari 2019 om 23:15

Gezondheid staat op de kaart in Nunspeet

Het college gaat werk maken van een verbreed lokaal preventieakkoord. Naast sportverenigingen zullen voortaan ook kerken, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD, huisartsen, scholen en welzijnswerk betrokken gaan worden om Nunspeet gezond te houden.

Dit gebeurt naar aanleiding van een vraag die wij stelden aan het college, over de uitvoering van het nationaal Preventieakkoord op lokaal niveau. 

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, heeft op 23 november jl. een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan 70 maatschappelijke partners. In het akkoord staan eigen acties en gezamenlijke maatregelen om gezondheidsproblemen aan te pakken. Daarbij is er voor gekozen om in te zetten op drie thema’s waar potentieel veel winst valt te boeken: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Arie Harteveld: “Op basis van dit akkoord heb ik namens de ChristenUnie aan het college gevraagd of er een lokaal preventieakkoord gesloten kan worden met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen, supermarkten, GGD en de zorg.”

Het college heeft aangegeven dat de doelstellingen van het nationaal Preventieakkoord aansluiten bij de doelstellingen van het lokale gezondheidsbeleid en is bereid om dit convenant te gaan verbreden met meerdere lokale partners. Zodat er actief en preventief gewerkt kan worden aan gezondheidsrisico's zoals bijvoorbeeld roken en alcoholgebruik.

Arie Harteveld: “Mooi dat het college dit zo serieus neemt. Voor de ChristenUnie is preventie erg belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen.”

Deel dit bericht

Labels: , ,