Wethouder

Wethouder ChristenUnie Nunspeet

De wethouderskandidaat van de ChristenUnie voor 2018-2022

Gert van den Berg is wethouder sinds 2011. Hij is ook de loco-burgemeester van Nunspeet. Gert is een ervaren bestuurder met een groot netwerk tot in Den Haag en Brussel toe. Hij is opnieuw kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie voor de periode 2018-2022. 

Contactgegevens

Portefeuille

Dienstverlening

 • Sociaal (maatschappelijke ondersteuning en armoedebeleid)
 • Omgeving
 • Milieu
 • Duurzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling

 • Jeugd
 • Gezin
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Kunst en cultuur

Beheer

 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Vertegenwoordiger stichting Natuurschoon Nunspeet (in voorkomende gevallen is andere portefeuillehouder vertegenwoordiger, afhankelijk van het te behandelen onderwerp)
 • Vertegenwoordiger stichting Gastvrije randmeren

Regionale samenwerking

 • Lid dagelijks bestuur Regio Noord-Veluwe (RNV)

Projecten

 • Transities in het sociale domein, onderdelen AWBZ/WMO en jeugdzorg
 • Deregulering

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zwolle
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Gelre-IJssel
 • Afgevaardigde Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren
 • Lid Algemeen Bestuur ODNV
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe
 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Noord-Veluwe
 • Spreker Vrije Evangelische Gemeenten