Wethouder

2020-10-14 PIETER TEENINGA - Pers.jpgPieter Teeninga - Wethouder

Pieter Teeninga (65) is een ervaren bestuurder. Hij was 11 jaar wethouder in Harderwijk. “Besturen is niet voor bange mensen,” zei hij in 2010. In 2014 was Teeninga de enige wethouder die een doorstart maakte in een heel nieuw college met jonge collega’s. “Ik ben een verbinder en zoek het gesprek met inwoners. Dat vind ik belangrijk. Samen kom je verder. Met die insteek doe ik mijn mooie werk in Nunspeet.”

In 2018 stelde Pieter zich voor een poosje niet meer beschikbaar als wethouder. Hij ging samen met zijn vrouw als vrijwilliger aan de slag voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Daar werkten zij voor een organisatie die gehandicapte kinderen een thuis bood en een pleeg-weeshuis runde. Er was ook een special-need school en een pre-primary school. De Teeninga’s woonden een jaar in Zuid-Afrika. Vanaf oktober 2020 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is Pieter wethouder in Nunspeet.  

Contact

Adres:
E-mail: p.teeninga@nunspeet.nl
Telefoon: 0341 259344

Portefeuille

Dienstverlening

 • Sociaal (maatschappelijke ondersteuning en armoedebeleid)
 • Omgeving
 • Milieu
 • Duurzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling

 • Jeugd
 • Gezin
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Kunst en cultuur

Beheer

 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Vertegenwoordiger stichting Natuurschoon Nunspeet (in voorkomende gevallen is andere portefeuillehouder vertegenwoordiger, afhankelijk van het te behandelen onderwerp)
 • Vertegenwoordiger stichting Gastvrije randmeren

Projecten

 • Transities in het sociale domein, onderdelen AWBZ/WMO en jeugdzorg
 • Deregulering

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zwolle
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Gelre-IJssel
 • Afgevaardigde Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren
 • Lid Algemeen Bestuur ODNV
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail