Wethouder

Gert van den Berg - Wethouder

Als geboren en getogen Nunspeter vind ik het nog elke dag heel bijzonder dat ik wethouder mag zijn in mijn eigen gemeente. Dat ambt zou ik overigens niet kunnen uitvoeren zonder de steun van mijn vrouw Marieke en onze drie dochters met aanhang. Ik merk dat bij het wethouderschap privé en werk volledig door elkaar lopen. Gelukkig weten wij dat goed te plooien, zodat er ook voldoende ruimte overblijft voor leuke dingen. Zo maak ik af en toe tijd om op de racefiets te stappen of om naar het Concertgebouw te gaan. Daarnaast mag ik per jaar pakweg 20  kerkdiensten leiden en dat vraagt natuurlijk ook de nodige tijd en inspanning. Tegelijkertijd is dat ook weer enorm zegenrijk. Binnen het college ben ik onder andere verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. Daar ligt een enorme uitdaging (financieel en organisatorisch). Maar het is ook enorm dankbaar werk. Want wat is er mooier om vanuit persoonlijk geloof op deze manier te mogen werken aan het welzijn van onze inwoners?

Contact

Adres:
E-mail: g.van.den.berg@nunspeet.nl
Telefoon: 0341 259344

Portefeuille

Dienstverlening

 • Sociaal (maatschappelijke ondersteuning en armoedebeleid)
 • Omgeving
 • Milieu
 • Duurzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling

 • Jeugd
 • Gezin
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Kunst en cultuur

Beheer

 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Vertegenwoordiger stichting Natuurschoon Nunspeet (in voorkomende gevallen is andere portefeuillehouder vertegenwoordiger, afhankelijk van het te behandelen onderwerp)
 • Vertegenwoordiger stichting Gastvrije randmeren

Regionale samenwerking

 • Lid dagelijks bestuur Regio Noord-Veluwe (RNV)

Projecten

 • Transities in het sociale domein, onderdelen AWBZ/WMO en jeugdzorg
 • Deregulering

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zwolle
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Gelre-IJssel
 • Afgevaardigde Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren
 • Lid Algemeen Bestuur ODNV
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe
 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Noord-Veluwe
 • Spreker Vrije Evangelische Gemeenten