Vlinderveld in Elspeet en Nunspeet

2018 HOOFDKOLOM - Vlinder
FOTOBLOG - Jennifer Elskamp1
Door Jennifer Elskamp op 16 januari 2018 13:23

Vlinderveld in Elspeet en Nunspeet

De ChristenUnie pleit voor een begraafplaats voor kleine graven, waar kinderen begraven kunnen worden die voor de 24e week van de zwangerschap zijn overleden. Dat hebben we voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders die met zo’n onverwacht verlies te maken krijgen hun kind zonder hoge kosten kunnen begraven. Naar het voorbeeld van de gemeente Almere willen wij een Vlinderveld in Elspeet en Nunspeet.

Bij een geboorte voor de 24e week van de zwangerschap is er geen wettelijke verplichting tot begraven. Dat stelt ouders voor een moeilijke keuze. De enige mogelijkheid voor het begraven op een begraafplaats is dan het kopen van een graf, waarin later ook de ouders begraven worden. Daar zijn hoge kosten aan verbonden. De graven van een Vlinderveld zijn kleiner en de kosten zijn lager. Ik heb navraag gedaan bij de Verloskundigen Praktijk Nunspeet en er blijkt behoefte te zijn aan zo’n begraafplaats.

Belangrijk uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat al het leven waardevol is en niet pas begint vanaf de 24e week van de zwangerschap. Daar moet een regeling voor getroffen. Nu worden ouders geconfronteerd met hoge kosten. Ik heb onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van den Vlinderveld. De aanleiding was de opening ervan in Almere. Dat kreeg veel aandacht in de media. Het viel me op hoeveel mensen uit mijn omgeving reageerden. De meeste reacties kwamen erop neer dat ouders deze mogelijkheid graag hadden gehad toen hun eigen kindje overleed. Ouders kiezen er nu uit financiële overwegingen soms voor om hun kind in het bos of de eigen tuin te begraven.

Wij willen van het college van burgemeester en wethouders weten of het bereid is een Vlinderveld te realiseren en ouders zo tegemoet te komen met lagere begrafenis- en grafkosten.

Deel dit bericht

Labels: