Bouw woningen voor alle generaties

2018 01 INGRID - Generatiewonen
FOTOBLOG - Ingrid Slaa
Door Ingrid Slaa op 6 maart 2018 16:30

Bouw woningen voor alle generaties

Het is belangrijk om in alle woonkernen seniorenwoningen en starterswoningen te bouwen. Dat onderstreept de ChristenUnie. Familieverbanden en andere contacten tussen generaties houden een dorp leefbaar. Het is een belangrijke reden om langer in je vertrouwde omgeving te blijven wonen en verstevigt de sociale samenhang.

Wij horen steeds vaker dat wanneer senioren uit een dorp verdwijnen omdat er geen passende woning voor hen is hun kinderen ook geen reden meer hebben om er te blijven. Dat is niet goed voor de samenhang in een dorp of een wijk. Het woningbouwprogramma moet daar op afgestemd worden.

De vraag naar woningen is in de gemeente Nunspeet groter dan het aanbod. Daarom pleiten wij voor de bouw van 250 extra woningen in de gemeente. Naast betaalbare starterswoningen is er een grote vraag naar extra seniorenwoningen. Wij willen een versoepeling van de regels voor woningsplitsing met het oog op mantelzorg. Seniorenwoningen moeten zoveel als mogelijk in de buurt van winkels en maatschappelijke voorzieningen gebouwd worden. Maar het is niet goed om complexen te bouwen waar alleen ouderen wonen. De generaties hebben elkaar nodig. De combinatie van woningen voor senioren en starters en doorstromers houden een buurt levendig. Daar moet meer aandacht voor zijn. Wij pleiten voor creativiteit bij het ontwikkelen van bouwprojecten. Van sloop en vervolgens nieuwbouw moeten we naar renovatie en hergebruik. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat verouderde seniorenwoningen geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning door senioren én jongeren.

Deel dit bericht

Labels: ,