Terugblikken… en vooruitkijken

Telescoop
FOTOBLOG - Ingrid Slaa
Door Ingrid Slaa op 3 januari 2019 om 18:00

Terugblikken… en vooruitkijken

Het is iets wat veel mensen aan het eind van het jaar doen: terugblikken. Hoe was het jaar? Wat is er allemaal gebeurd afgelopen jaar? En als ik die dingen dan op een rij zet, slaat de balans dan positief of negatief door?

Wat mij betreft slaat de balans politiek gezien, en gelukkig ook privé, positief uit. Wat was het een mooi, maar ook spannend jaar! Samen met de vrijwilligers om ons heen hebben we in het voorjaar een bijzondere campagne gedraaid en hebben we dankzij jouw stem een mooie verkiezingsuitslag gehad. We zijn met een vernieuwde fractie aan het werk gegaan: Kees Smit en Arie Harteveld vormen nu samen met Evert Leusink en ondergetekende de fractie. Heimen Jansen, Jennifer Elskamp en Jeroen Marcus zijn onze steunfractieleden. We hebben het goed samen.

We mochten meewerken aan een coalitieakkoord waar veel ChristenUnie-punten in zijn opgenomen. Ik noem een paar van onze speerpunten waar we de komende jaren als raad aan gaan werken: waardig ouder worden, een inclusieve samenleving, fietsveiligheid in de kernen, meer aandacht voor preventie in de jeugdzorg, betere schuldhulpverlening, duurzaamheid, respijtzorg, behoud van karakteristieke gebouwen, een milieustraat voor betere afvalverwerking. En ik kan nog wel even door gaan. Ja, het was een jaar om dankbaar voor te zijn.

En zo gaan we 2019 in. Het coalitieakkoord is omgezet in een collegeprogramma. Alle bovengenoemde punten hebben daar een plek in gekregen en een aantal staat ook al voor komend jaar op de raadsagenda. En dat naast een aantal grote projecten die al zijn opgestart in de vorige periode en nu meer vorm gaan krijgen: de Stationsomgeving, Sportpark de Wiltsangh, woningbouw in Molenbeek en Vitale Vakantieparken.

Er staat veel te gebeuren dus! Maar we kunnen het als fractie niet alleen. We doen het in afhankelijkheid van onze Hemelse Vader. En ook graag met jullie steun. Daarom kijken we in 2019 uit naar nieuwe mooie ontmoetingen. Wellicht met jou, als je een vraag hebt of ergens tegenaan loopt. We willen graag weten wat er leeft en waar we ons als ChristenUnie Nunspeet voor in kunnen zetten.

Ik hoop en bid dat 2019 een jaar zal zijn van ‘omzien naar elkaar.’ Een jaar vol vreugde en naastenliefde. Een jaar van ons samen inzetten voor de samenleving.

Met die gedachten beginnen we als fractie hoopvol aan het nieuwe jaar.

 

Dank je wel voor je steun in 2018. En ik wens je namens onze fractie- en steunfractie een gezegend 2019.Ingrid Slaa, fractievoorzitter

Labels: , ,