Onze ouderen zijn belangrijk!

2018 TOPBANNER - VP
FOTOBLOG - Ingrid Slaa
Door Ingrid Slaa op 9 oktober 2019 om 08:15

Onze ouderen zijn belangrijk!

In de Nunspeetse politiek werken we constructief samen. We zoeken met elkaar het goede voor onze inwoners. Het gaat om het goede leven. Wat dat is? Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat mensen regie hebben over hun leven. Ouderen en jongeren. Daarom vinden wij dat de gemeente nu maar eens werk moet maken van de startnotitie 'Waardig ouder worden'. Dat heb ik onderstreept in onze Algemene Beschouwingen.

Onze ouderen zijn belangrijk voor ons als samenleving: het is een groeiende groep mensen met veel levenswijsheid en ervaring. Velen zijn actief in het vrijwilligerswerk. Toch maken velen van hen zich zorgen over hun toekomst: er is bijvoorbeeld onvoldoende geschikte woonruimte. En het gevoel niet echt mee te tellen als je niet meer actief kunt zijn, kan eenzaam maken. Met alle gevolgen van dien. Vorig jaar werd aangegeven dat de startnotitie in het 1e kwartaal van 2019 zou komen. Helaas is dit verschoven naar het 4e kwartaal. Wij willen onze ouderen graag laten zien dat ze belangrijk zijn. Daarom vragen wij u, burgemeester en wethouders: wanneer komt de startnotitie nu echt? En wanneer verwacht het college dat het manifest ondertekend kan worden?

'Waardig ouder worden' is een landelijke beweging in de ouderenzorg, die is aangezwengeld door de ChristenUnie. Het doel is dat waardig ouder worden vanzelfsprekend is. We willen eenzaamheid doorbreken en zorg en ondersteuning thuis verbeteren. Heel belangrijk! Maar natuurlijk vraag ik in onze Algemene Beschouwingen voor veel meer dingen aandacht.