Overgangsregeling voor inzameling oud papier?

2020-01-11 OUDE KRANTEN.JPG
FOTOBLOG - Jennifer Elskamp1
Door Jennifer Elskamp op 11 januari 2020 om 15:12

Overgangsregeling voor inzameling oud papier?

In de Commissie Maatschappij en Middelen heb ik op een overgangsregeling voor de inzameling van oud papier aangedrongen. Scholen en vrijwilligersorganisaties doen mooie dingen met het geld dat zij verdienen met de inzameling. Ik ben daar van onder de indruk. In november kregen de inzamelaars een brief van de gemeente met de mededeling dat de inzameling per direct beëindigd moet worden. Zo ontstaat er een gat in hun begroting.

De opbrengst van oud papier is drastisch gedaald. Daardoor is het financieel niet meer rendabel om het De opbrengst van oud papier is drastisch gedaald. Daardoor is het financieel niet meer rendabel om het in te zamelen. De abrupte beëindiging van de inzameling is voor scholen en andere organisaties een onaangename verrassing en zelfs een schok.

We hebben verschillende organisaties en scholen gesproken en zijn onder de indruk geraakt van de impact van de opbrengst van oud papier. CGK Ichtus steunt met dit geld het onderwijs aan twintig Romakinderen. De Immanuëlschool heeft het geld begroot voor de outdoordag van de kinderen en de De Ridderschool en de Van Stuyvenbergschool gebruiken het geld onder andere voor het leerlingenvervoer. Hoe moet dat nu verder?

We realiseren ons dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het instorten van de markt, maar vragen het college wel om een overgangsregeling. Gemeentebelang heeft hier schriftelijke vragen over gesteld en wij hebben in de commissie maatschappij en middelen aanvullende argumenten aangedragen voor een overgangsregeling. De wethouder heeft gelukkig toegezegd om te zoeken naar een passende oplossing voor organisaties, scholen en verenigingen.

Deel dit bericht

Labels: , ,