Waardig Ouder Worden in Nunspeet

2020-02-14 WAARDIG OUDER WORDEN - Groepsfoto hoofdkolom.jpg
30 GERT VAN DEN BERG 2b.jpg
Door Gert van den Berg op 14 februari 2020 om 18:42

Waardig Ouder Worden in Nunspeet

In de raadzaal van het gemeentehuis hebben vandaag bijna 30 organisaties het manifest Waardig Ouder Worden ondertekend. Met het zetten van hun handtekening beloven de organisaties meer aandacht te hebben voor ouderen. Ik ben daar blij mee! Samen willen we een beweging op gang brengen. Waardig  ouder worden moet vanzelfsprekend zijn. Daarom willen we eenzaamheid doorbreken en zorg en aandacht thuis verbeteren.

In 2017 nam de ChristenUnie het initiatief voor een landelijk manifest Waardig Ouder Worden. Dat initiatief werd van meet af aan ook gedragen door de KBO-PCOB en Omroep Max. Later haakten andere politieke partijen en allerlei maatschappelijke organisaties aan. Ons Nunspeetse manifest is een concrete plaatselijke vertaling van dit manifest. De ChristenUnie nam ook hier het initiatief en zorgde ervoor dat het plan werd opgenomen in het coalitieakkoord. Samen met de Samenwerkende Bonden voor Ouderen Nunspeet (SBON) heeft de gemeente het manifest opgesteld.

Kerken, sportverenigingen en zorginstellingen hebben het manifest Waardig Ouder Worden ondertekend. Met hun handtekening beloven zij aan de slag te gaan voor ouderen. De gemeente ondersteunt dat met een campagne en het (financieel) stimuleren van allerlei activiteiten. De ondertekenaars pakken thema’s op die ouderen raken en wisselen onderling succesvolle activiteiten uit. Ik hoop dat nog veel meer organisaties zich aansluiten, want wij geloven in een samenleving waarin ouderen gewaardeerd en gerespecteerd worden. Daar gaan we als ondertekenaars werk van maken. Ouderen mogen zich niet te veel voelen. We kunnen ze niet missen!

Deel dit bericht

Labels: ,