Meer steun voor mensen met verstandelijke beperking

2020-05-12 PERSBERICHT - Maatregelen mensen beperking.JPG
FOTOBLOG - Arie Harteveld1
Door Arie Harteveld op 12 mei 2020 om 12:34

Meer steun voor mensen met verstandelijke beperking

De ChristenUnie Nunspeet maakt zich zorgen over de Coronamaatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook deze groep heeft het de afgelopen weken erg zwaar gehad. De impact van de maatregelen was groot. Het wegvallen van de dagbesteding, de beperkte sociale contacten en de moeilijk uit te leggen 1,5 meter regel zorgden voor onbegrip, angst en slapeloosheid. Toch lijkt deze groep een vergeten groep.

Daarom heb ik een noodkreet gestuurd naar de fractie in de Tweede Kamer. Ik heb gevraagd om de schrijnende situatie van veel mensen met een verstandelijke beperking mee te nemen in de overleggen over de versoepeling van de maatregelen. In het Coronadebat heeft Gert-Jan Segers aandacht gevraagd voor mensen die beschermd wonen, mensen in de ggz, jongeren in jeugdzorginstellingen en mensen in de gehandicaptenzorg. Er blijkt wel wat ruimte te zijn in het openen van bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten, maar in de praktijk is het heel moeilijk om de maatregelen vorm te geven met de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking. Gelukkig is er op 7 mei unaniem een motie aangenomen, waarin verzocht wordt een routekaart te ontwikkelen voor mensen die verblijven in een zorginstelling of gebruik maken van dagbesteding.

De laatste stand van zaken is dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, samen met VWS een strategisch plan aan het schrijven is voor deze routekaart. Er worden stappen gezet, maar wat ons betreft kan er niet snel genoeg verlichting komen voor deze doelgroep. We realiseren ons als ChristenUnie Nunspeet dat er heel veel mensen en doelgroepen zijn die zwaar getroffen worden door de Coronamaatregelen. Soms is het lastig om in de plaatselijke politiek iets te kunnen betekenen, omdat veel besluiten op landelijk niveau genomen worden. Wat zijn we dan blij dat we een fractie in de Tweede Kamer hebben, die onze punten in kan brengen bij het kabinet.

Deel dit bericht

Labels: ,