Vragen over designerdrugs in Nunspeet

Designerdrugs
FOTOBLOG - Jennifer Elskamp1
Door Jennifer Elskamp op 2 juni 2021 om 14:51

Vragen over designerdrugs in Nunspeet

Naar aanleiding van de actuele berichtgeving over designerdrugs in de regio, heeft raadslid Jennifer Elskamp onderstaande vragen gesteld. Naar aanleiding van de beantwoording bepalen we eventuele vervolgstappen.

Vorige week heeft Staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend gemaakt dat de designerdrug 3-MMC op lijst II van de Opiumwet geplaatst wordt. Dat heeft hij samen met minister Grapperhaus besloten. Hierdoor wordt Hierdoor wordt de eenvoudige beschikbaarheid van 3-MMC tegengegaan en wordt een signaal afgegeven over de gezondheidsrisico’s. Blokhuis neemt hiermee het advies over van het CAM. Dat voerde een risicobeoordeling van 3-MMC uit, naar aanleiding van signalen van toenemend gebruik en een stijgend aantal incidenten.

Blokhuis: “3-MMC wordt steeds populairder, met name onder jongeren. Vanuit verschillende delen van het land ontvangen we zorgwekkende signalen over dit middel. Ik ben blij dat het CAM op zo’n korte termijn tot een beoordeling is gekomen, zodat we nu tot actie kunnen overgaan. De legale status geeft deze drug een vals onschuldig imago, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Het is gevaarlijk spul, waar we onze jongeren voor moeten waarschuwen en tegen moeten beschermen.”

Gezondheidsincidenten en verslaving

Volgens het CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) neemt het aantal gezondheidsincidenten na gebruik van 3-MMC toe en heeft het middel potentie tot verslaving. Bovendien is het door de huidige legale status eenvoudig verkrijgbaar. Dat wordt tegengegaan door 3-MMC op Lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Daarmee wordt het verboden. Een verbod geeft ook een signaal af aan gebruikers dat aan het gebruik van 3-MMC-gezondheidsrisico’s zijn verbonden, zoals hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en agitatie die vaak aanleiding geven voor medische zorg.

Preventie

Het CAM adviseert ook om gebruikers van 3-MMC beter bewust te maken van de negatieve gezondheidseffecten die met gebruik gepaard kunnen gaan. Daarom wordt naast het verbod ook ingezet op voorlichting en preventie. Het Trimbosinstituut brengt op korte termijn een folder uit gericht op (potentiële) gebruikers met informatie over de risico’s van 3-MMC-gebruik. Ook komt er informatie voor professionals met handvatten hoe om te gaan met 3-MMC-gebruik. Het online informatieaanbod over dit onderwerp is uitgebreid. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt door zowel gebruikers als professionals. Daarnaast adviseert het Trimbos-instituut gemeenten die te maken hebben met 3-MMC-problematiek over de vormgeving van het preventieaanbod.

Najaar 2021

De algemene maatregel van bestuur die nodig is om 3-MMC op Lijst II van de Opiumwet te plaatsen wordt op korte termijn aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Naar verwachting zal het verbod op 3-MMC dan in het najaar van 2021 kunnen ingaan.

Regio

Vandaag, woensdag 2 juni, zijn de burgemeesters van Elburg en Oldebroek naar Den Haag afgereisd om namens 27 burgemeesters een brief aan een aantal kamerleden te overhandigen. Zij pleiten in die brief voor een algemeen verbod op de werkende bestanddelen van de designerdrugs. Dit om te voorkomen dat de drugs onder een andere naam, door de wijziging van een bestanddeel, toch op de markt gebracht kan worden.

  1. Is er recent onderzoek gedaan naar drugsgebruik in de gemeente Nunspeet?
  2. Is er in onze gemeente zicht op het gebruik van designerdrugs? Wat is de stand van zaken en met welke instanties is hierover contact?
  3. Deelt het college onze zorgen over de gevaren (gezondheid en verslaving van designerdrugs?)
  4. In hoeverre wordt binnen het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Nunspeet ook aandacht geschonken aan designerdrugs?
  5. Welke maatregelen worden er momenteel genomen tot de tijd dat 3-MMC op lijst II van de Opiumwet geplaatst wordt?
  6. Wat wordt er aan preventie ingezet naast het bewustmaken van ouders via www.oudersmetinvloed.nl

Deel dit bericht

Labels: , ,