True colors

true colors.jpg
FOTOBLOG - Jennifer Elskamp1
Door Jennifer Elskamp op 30 september 2021 om 20:57

True colors

Micha 6:8 is voor ons als fractie van de ChristenUnie een belangrijke basis. Dat hebben we in ons verkiezingsprogramma uitgesproken. Daar staat:  Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Onze zoektocht in de keuzes die we maken begint dus met de vraag:
hoe doen we recht?

Een inclusieve en rechtvaardige samenleving is een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, een samenleving waarin iedereen erbij hoort, waarin iedereen zich gelijkwaardig en gerespecteerd weet. Dat zijn woorden uit de Startnotitie 2.0 Inclusie Agenda die we als gemeenteraad unaniem hebben vastgesteld. Dat zijn ook woorden die ons als ChristenUnie uit het hart gegrepen zijn.

Zo zou een samenleving moeten zijn. In een veelkleurige samenleving is het goed om stil te staan bij groepen die belemmeringen ervaren in het ‘erbij’ horen en het mee kunnen doen. In de opstartfase van de Inclusie Agenda hebben we ervoor gekozen om eerst de volgende drie doelgroepen actief te benaderen: Mensen met een beperking, de LHBTIQ+ gemeenschap en ouderen.

Vanuit de werkgroep ‘True Colors Nunspeet’ is aangegeven dat de regenboogvlag als symbool van inclusie een belangrijk signaal is richting de LHBTIQ+ gemeenschap. Een signaal dat we in Nunspeet vinden dat iedereen erbij hoort, gelijkwaardig is en respect verdient.

Eigenlijk is het triest dat zo’n signaal nodig is, voor welke doelgroep dan ook. Eigenlijk zou zo’n signaal tijdelijk moeten zijn. Als de uitvoering van de Inclusie Agenda geslaagd is, is het geen vraag meer voor wie we een vlag op zouden moeten hangen, maar kunnen we elke dag voor alle Nunspeters de vlag uithangen.

Het mooie van de voorliggende motie is dat het symbool van de regenboog is gekozen om de diversiteit en gelijkwaardigheid van mensen te benadrukken en aan te geven dat iedereen erbij hoort.

Dit symbool heeft voor ons als ChristenUnie een diepere betekenis. De regenboog staat symbool voor een fundamentele belofte van God aan de mensheid en aan alles wat er op aarde leeft. Voor veel christenen staat de regenboog symbool voor Gods trouw. Die trouw van God is universeel. Hij houdt van mensen in al hun diversiteit, in al hun kleur en met al hun beperkingen. Hij roept ons mensen op om met diezelfde liefde van elkaar te houden. We geloven ook dat God de mens geschapen heeft als man en vrouw. Dat het zijn oorspronkelijke plan voor de wereld is geweest dat man en vrouw samenleven. Dat geloof kan voor ons prima samengaan met de liefde voor alle mensen.

Vanuit die liefde ondersteunen wij de voorliggende motie en we hopen vooral van harte dat deze steun erkenning geeft aan alle inwoners van Nunspeet, dat ze erbij horen, dat ze zichzelf mogen zijn. Dat we opkomen voor kwetsbare groepen en discriminatie niet accepteren.

Ik wil afsluiten met een paar regels uit het lied ‘true colors’ van Cindy Lauper:

‘I see your true colors shining through. I see your true colors and that’s why I love you.
So don’t be afraid to let them show your true colors.
True colors are beautiful like a rainbow.’

Deel dit bericht