Luister naar onze jongeren!

Jongerenonderzoek.jpg
FOTOBLOG - Jennifer Elskamp1
Door Jennifer Elskamp op 25 november 2021 om 21:05

Luister naar onze jongeren!

De ChristenUnie wil dat de gemeente Nunspeet goed luistert naar jongeren en hen meer betrekt bij besluitvorming over zaken die direct invloed op hen hebben. Raadslid Jennifer Elskamp: “Het is belangrijk dat we niet over jongeren praten zonder dat we met hen gepraat hebben. Zij hebben een belangrijke stem en vaak heel creatieve ideeën.”

Uit het jongerenonderzoek dat uitgevoerd is in Nunspeet blijkt dat meer dan honderd jongeren hebben aangegeven dat de gemeente hen mag benaderen om mee te denken over verschillende onderwerpen. De onderwerpen waarover ze mee willen denken zijn: activiteiten voor jongeren, gezondheid, bewegen, wonen, LHBTIQ+ thema’s, jeugdhulp en speelplaatsen. De ChristenUnie is onder de indruk van de betrokkenheid van de jongeren. Ze zijn bereid hun tijd te investeren voor onze samenleving.

In de raadsvergadering heeft de ChristenUnie gevraagd wat het college gaat doen met deze bereidheid van de jongeren. Wethouder Teeninga heeft toegezegd dat de jongeren benaderd zullen gaan worden als er onderwerpen op de agenda staan die hen aangaan. Jennifer Elskamp: “We zijn blij met deze toezegging. We brengen jongerenparticipatie al langer onder de aandacht. Het had een prominente plek in ons verkiezingsprogramma en heeft ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma een prominente plek. We gaan daarin zelfs een stapje verder en gaan strijden voor een jeugdcollege in Nunspeet.”

Deel dit bericht