Hoofdpunten

Hoofdpunten Algemene Beschouwingen

Geïnspireerd door christelijke waarden willen we de samenleving dienen met
bijzondere aandacht voor de zwakkeren in de samenleving en voor Gods schepping.

Dit zijn de hoofdpunten uit onze Algemene Beschouwingen:

 1. Er komen betaalbare woonvormen waarin wonen, zorg en welzijn worden
  gecombineerd.
 2. Niet investeerders van elders, maar de eigen inwoners en ondernemers
  profiteren van (grootschalige) opwekking van duurzame energie.
 3. Inwoners, ook kinderen en jongeren, worden meer betrokken bij de besluiten
  die worden genomen want ‘Nunspeet maken we niet in het gemeentehuis’.
 4. De ChristenUnie staat pal voor een brede inclusieve samenleving waarin
  niemand ‘buiten de boot’ valt.
 5. Nunspeet wordt een dementievriendelijke gemeente en er komen genoeg
  plekken voor respijtzorg.
 6. Goede (financiële) ondersteuning voor mensen die door de Corona crisis zijn
  getroffen.
 7. De focus m.b.t. jeugdhulp ligt wat ons betreft op kwalitatief hoogstaande
  ondersteuning, zo snel mogelijk in te zetten na de aanmelding.
 8. We zijn er een voorstander van dat de gemeente Nunspeet open, dichtbij en
  bereikbaar is en burgerparticipatie ondersteunt en bevordert.
 9. Er komt een plan voor ondersteuning bij (v)echtscheidingen,
  ouderschapscursussen en relatieondersteuning.
 10. Het college spant zich in om in het kader van Handle With Care een goede
  samenwerking tot stand te brengen tussen scholen, politie en
  leerplichtambtenaren.
 11. De ChristenUnie Nunspeet is een groot voorstander van het opstellen van een
  woonzorgvisie.
 12. Het manifest ‘Waardig ouder worden’ wordt verder uitgewerkt.
 13. Als gemeente Nunspeet moeten we de concrete mogelijkheden voor
  respijtzorg duidelijk in beeld hebben.
 14. Alle openbare gebouwen van Nunspeet zijn toegankelijk voor alle inwoners.
 15. Bij het Huisvestingsplan voor scholen zijn kleinschaligheid en nabijheid
  belangrijke uitgangspunten en de inbreng van ouders essentieel en
  transparant.
 16. Het Kulturhus in Elspeet is een laagdrempelige voorziening gericht op
  ontmoeting en verbinding met het dorp voor alle inwoners.
 17. We zullen als ChristenUnie Nunspeet onverminderd inzetten op: de zorg voor
  elkaar, de bloei van de samenleving en de keuze voor de schepping.