Kulturhus moet dorpshuis blijven

Kulturhus Elspeet 01
Blog auteur Bertus Schouten
Door Bertus Schouten op 1 december 2017 om 19:39

Kulturhus moet dorpshuis blijven

Het Kulturhus moet dorpshuis met een lage drempel voor alle Elspeters blijven. Daar moet de gemeente Nunspeet zich voor inspannen. Dat heb ik gisteren aangegeven in vragen aan het college van burgemeester en wethouders tijdens de raadsvergadering. De ChristenUnie wil voorkomen dat de leefbaarheid in Elspeet onder druk komt te staan. Een uitgekleed Kulturhus vergroot het risico dat er publieke voorzieningen uit het dorp verdwijnen.

Berichten in de plaatselijke kranten geven aan dat het niet goed gaat met het Kulturhus. Er zijn nog maar drie ‘bewoners’ over. Dat zijn de bibliotheek, de fanfare en de peuterspeelzaal. Elspeet heeft het Kulturhus niet omarmd. De activiteiten staan onder druk. Er zijn berichten dat de Da Costaschool in het pand gehuisvest wordt.

Ik heb tegen het college gezegd dat de dorpshuisfunctie van het Kulturhus behouden moet blijven, ook als de Da Costaschool in het gebouw gehuisvest wordt. Wij zijn er niet over te spreken dat de gemeenteraad via de media moest vernemen dat deze mogelijkheid onderzocht wordt. Er zijn twijfels of eigenaar Omnia en de gemeente in samenwerking met de bewoners van het Kulturhus wel genoeg hebben gedaan om het Kulturhus een belangrijke plek in het dorp te geven. Nieuwe ‘bewoners’ kunnen de lasten voor de anderen dragelijker maken. Daar moet de gemeente meer werk van maken. In de beantwoording liet het college weten dat de berichten in de krant geen juiste weergave geven van de huidige situatie. Ik ben blij met de toezegging dat de dorpshuisfunctie behouden blijft, maar we zullen de vinger aan de pols moeten houden!

Deel dit bericht

Labels: