De kracht van samen

2018 VP - 07
FOTOBLOG - Ingrid Slaa
Door Ingrid Slaa op 12 januari 2018 11:30

De kracht van samen

De kracht van samen. Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. Het is niet zomaar een programma. Het laat zien dat wij geloven in de samenleving. Politiek is geen wondermiddel. De ChristenUnie wil niet alleen vóór de inwoners van onze gemeente aan het werk gaan, maar vooral mét de inwoners. Alleen samen komen we verder.

Het verkiezingsprogramma is een dik boekwerk met een praktische index. Daardoor zijn de onderwerpen makkelijk te vinden. Dat is nodig, omdat de opzet van het programma aansluit bij onze samenlevingsvisie. Het gaat niet in de eerste plaats over politieke onderwerpen, maar om mensen. De samenleving is sterk als mensen dingen samen doen. De overheid is smeerolie. Daarvoor is meer vertrouwen nodig en minder regels.  

Alle onderwerpen in het verkiezingsprogramma hangen onder een grote paraplu met drie uitgangspunten:

  1. Iedereen telt mee. De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en ook meedoet. Iedereen is waardevol. De ChristenUnie geeft bijzondere aandacht aan mensen die vanwege hun inkomen, hun beperking of hun leeftijd kwetsbaar zijn. De overheid is er om hen te beschermen en te helpen mee te doen.
  2. Toekomst voor onze kinderen. Vertrouwen in de toekomst vraagt om een overtuigende keuze voor de nieuwe generatie. Een gezonde en groene economie is nodig. De ChristenUnie staat voor rentmeesterschap. Dat betekent: samen zuinig zijn op de schepping en zorgen voor een leefbare wereld voor de volgende generaties.
  3. Samenleven en werken. De ChristenUnie wil tegenstellingen in de samenleving overbruggen en benadrukken wat mensen verbindt. Wij willen mensen en hun netwerken bij elkaar brengen, zoals ondernemers en onderwijsinstellingen. In de dorpen is ruimte om te wonen voor alle generaties. Dat is een voorwaarde voor vitale sociale verbanden.

Deel dit bericht

Labels: ,