Gemeente, zorg dat je de smeerolie bent

2018 02 - EVERT TOPBANNER
2018 02 - EVERT 10a
Door Evert Leusink op 23 januari 2018 om 18:58

Gemeente, zorg dat je de smeerolie bent

De ChristenUnie in Nunspeet pleit voor een lokale ombudsman. Dat is niet het begin van ons verhaal, maar juist het eind. Wij benadrukken in ons verkiezingsprogramma ‘De kracht van samen’ dat de mogelijkheden van de samenleving beter benut moet worden. De gemeente moet functioneren als smeerolie en niet als rem. Durf het aan om mensen en bedrijven minder regels te stellen en meer vertrouwen te geven. Zijn zij ontevreden over de manier waarop de gemeente reageert? Dan kunnen zij dat voorleggen aan een gemeentelijke ombudsman.

In de visie van de ChristenUnie moet de overheid dienstbaar zijn aan de samenleving. Dat vraagt om een andere manier van werken. Doe een stapje terug en stimuleer initiatieven van burgers en ondernemers.  Geef ruimte voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energie, economie en ondernemen, zorg en welzijn. Dat werken we concreet uit.

Wij vinden dat de gemeente open moet staan voor initiatieven van burgers en bedrijven. Dat betekent dat mensen niet het  gevoel moeten krijgen dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden. Er moet een duidelijk aanspreekpunt en een eenvoudige procedure zijn. Mensen moeten ervaren dat er meegedacht wordt. Daaraan koppelen wij een initiatievenfonds. Burgers kunnen een aanvraag indienen om daarmee een initiatief te financieren.

In het verlengde van het meedenken met burgers pleit de ChristenUnie voor een onafhankelijke klachtenregeling en toetsing van klanttevredenheid. Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Dat weten we allemaal. Het gaat erom dat we leren van onze fouten. Daarom moeten we niet in de verdediging schieten, maar moet de gemeente elke klacht zien als een kans. Er is altijd een mogelijkheid om de uitvoeringspraktijk te verbeteren.

Het sluitstuk van de plannen voor meer samenleving en minder overheid is de komst van een gemeentelijke ombudsman. Wie teleurgesteld is over de klachtafhandeling door de gemeente kan zijn klacht voorleggen aan een gemeentelijke ombudsman. Dat betekent niet dat iedereen zijn zin kan krijgen. Maar het uitgangspunt is dat er meer ruimte ontstaat. Meer vertrouwen, minder regels.

Deel dit bericht

Labels: ,