Berichten geschreven door Evert Leusink

  1. 2018 TOPBANNER  2 - Evert.JPG
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 15 januari 2020

    Hardere aanpak straathandel drugs nodig

    De ChristenUnie Nunspeet pleit voor een hardere aanpak van de straathandel in drugs. In de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur heb ik aangedrongen op het toepassen van de Veluwse methode. Dat geeft de burgemeester de mogelijkheid om straatdealers meteen een boete op te leggen, los van de strafrechtelijke vervolging. Ik ben blij dat burgemeester Breunis van de Weerd toezegde deze methode toe te gaan passen.

    Lees verder
  2. Marjolein Bastin
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 23 januari 2019

    Marjolein Bastin

    Torretjes, vogels, een levensechte boom en Vera de Muis. Één van deze kunstwerken, want dat zijn het, van Marjolein Bastin heb je vast wel eens in je handen gehad of van heel dichtbij bekeken. Zij het in de Libelle, waar ze wekelijks voor tekent, of omdat je een (klein)kind uit Vera de Muis hebt voorgelezen. Of misschien ben je net als ik een liefhebber en heb je de tijdelijke expositie in het Noord-Veluwes Museum bezocht! Gelukkig kan dat nog tot en met 17 maart, maar zoals het er nu naar uitziet neemt Nunspeet dan afscheid van Marjolein Bastin.

    Lees verder
  3. 2018 02 EVERT - Afvalverwerking
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 7 maart 2018

    Betere service bij afvalverwerking

    De ChristenUnie wil een volwaardige milieustraat voor de afvalwerking van alle inwoners van de gemeente Nunspeet. De service moet beter worden, zodat burgers op een goedkope en makkelijke manier hun afval kunnen scheiden en inleveren. Onderdeel van de betere service is dat alle huishoudens elk jaar gratis 300 kg grof vuil kunnen storten. Met een positieve prikkel bereik je meer dan met prijsverhogingen.

    Lees verder
  4. Dorpshuis Vierhouten 01
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 29 januari 2018

    Duurzaam succes voor ChristenUnie

    De gemeente Nunspeet gaat de komende maanden nieuwe beheersplannen opstellen voor alle gebouwen. Daarin wordt met name gelet op duurzaamheid. Dorpshuis Horsterhoek wordt een voorbeeld voor het verduurzamen van monumenten. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de ChristenUnie. Dit is goed nieuws voor het milieu en dus een belangrijk succes. De aanhouder wint.

    Lees verder
  5. 2018 02 - EVERT TOPBANNER
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 23 januari 2018

    Gemeente, zorg dat je de smeerolie bent

    De ChristenUnie in Nunspeet pleit voor een lokale ombudsman. Dat is niet het begin van ons verhaal, maar juist het eind. Wij benadrukken in ons verkiezingsprogramma ‘De kracht van samen’ dat de mogelijkheden van de samenleving beter benut moet worden. De gemeente moet functioneren als smeerolie en niet als rem. Durf het aan om mensen en bedrijven minder regels te stellen en meer vertrouwen te geven. Zijn zij ontevreden over de manier waarop de gemeente reageert? Dan kunnen zij dat voorleggen aan een gemeentelijke ombudsman.

    Lees verder
  6. 2018 EPPO BRUINS - Hoofdkolom 1
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 10 januari 2018

    Nunspeet, verleg de koers naar Lelystad Airport!

    De ChristenUnie wil dat Burgemeester en Wethouders van Nunspeet de koers inzake Lelystad Airport verleggen. Nunspeet is nu evenals bijvoorbeeld Harderwijk en Lelystad nog steeds vóór een snelle uitbreiding van het vliegveld. Dat kan volgens ons echt niet meer. Er zijn blunders gemaakt bij de voorbereiding. Het vertrouwen van de inwoners van met name Gelderland en Overijssel is weg. Lelystad Airport mag niet doorgedrukt worden. De uitbreiding van een vliegveld vraagt om zorgvuldigheid.  

    Lees verder
  7. 2018 02 - EVERT HOOFDKOLOM 1a
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 6 januari 2018

    10 miljoen voor verbeteren klimaat

    De ChristenUnie wil een klimaatfonds van € 10 miljoen om werk te maken van duurzaamheid. Het gaat om de toekomst van onze kinderen. De aarde moet leefbaar blijven. Dan moeten we eerlijk tegen elkaar zijn. Mooie woorden zijn niet genoeg. Ik vind dat er nu boter bij de vis moet. Dit klimaatfonds willen we vullen met de opbrengst van de precarioheffing op kabels en leidingen van nuts- en telecombedrijven.

    Lees verder
  8. Elspeet 01
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 21 december 2017

    Meer vertrouwen en minder regels

    Wat doet de ChristenUnie om Elspeet leefbaar te houden? Dat is de vraag van Gert Holdijk. Hij is ondernemer in Elspeet. Gert ervaart dat de gemeente van bovenaf allerlei dingen bepaalt. Hij wil dat er kansen geboden worden aan burgers en bedrijven, dat de gemeente proactief meedenkt. Hoe kijkt de ChristenUnie daar tegenaan?

    Lees verder

    Labels: ,

  9. Dorpshuis Vierhouten 01
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 6 december 2017

    ChristenUnie wil duurzaam dorpshuis

    Dorpshuis Horsterhoek moet een voorbeeld zijn voor het verduurzamen van monumenten. Dat onderstrepen we in een nieuwe serie vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente verbood de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het dorpshuis, omdat het gebouw een gemeentelijk monument is. De ChristenUnie wil juist dat de gemeente laat zien hoe je monumenten verduurzaamt.

    Lees verder
  10. Hulshorst 01
    2018 02 - EVERT 10a
    Door Evert Leusink op 14 november 2017

    Alle huurwoningen energieneutraal

    Wat gaat de ChristenUnie er aan doen om bestaande huurwoningen in de gemeente Nunspeet te voorzien van zonnepanelen? Dat is de vraag die Arnold Copier instuurde. Arnold is ambassadeur bij de ANBO, belangenorganisatie voor senioren.

    De gemeente maakt prestatieafspraken met woningcorporatie Omnia. Die gaan ook over duurzaamheid. Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat gaat natuurlijk niet alleen maar over zonnepanelen. Er is meer nodig.

    Lees verder