Dit is ons coalitieprogramma!

2018-05-31 INGRID
Blog door Webredactie CU Nunspeet
Door Webredactie Nunspeet op 1 juni 2018 om 19:00

Dit is ons coalitieprogramma!

'Er staat ontzettend veel in waar wij ons in herkennen en er staat niets in waar we 'nee' tegen zouden willen zeggen', dat was de tevreden constatering van Ingrid Slaa. Het nieuwe coalitieprogramma is voor de ChristenUnie heel herkenbaar. Ingrid ging daar uitgebreid op in tijdens haar kraakheldere bijdrage aan de Algemene Beschouwingen.

Vandaag, met deze algemene beschouwingen, de beëdiging van de wethouders en de nieuwe raadsleden sluiten we in mijn beleving een lange periode af.

Een jaar geleden werden de eerste ideeën voor ons nieuwe verkiezingsprogramma al op papier gezet. Na het zomerreces is er hard gewerkt om er een mooi programma van te maken met veel inbreng van onze inwoners.

Voor de campagne hebben we uit dat programma een aantal onderwerpen gekozen die we extra wilden belichten. Dat leverde prachtige gesprekken op met onze inwoners bij de bakfiets. Sommige onderwerpen riepen best vragen op bij andere partijen hier aan tafel. Maar in campagnetijd mag je wel wat prikkelen vinden wij. Als je maar goed kunt uitleggen waar de ideeën vandaan komen, of nog belangrijker: wat je er precies mee wilt bereiken. En dat hebben we volgens ons goed kunnen doen tijdens het eerste verkennende gesprek met de SGP en ook later tijdens de onderhandelingen.

Het inbrengen van de echt eigen speerpunten van de 3 partijen leverde tijdens de onderhandelingen soms best stevige gesprekken op. Tegelijk waren dat ook de meest inhoudelijke momenten, omdat we daarbij echt vanuit onze overtuigingen spraken. En daarom waren het voor mij ook absoluut de mooiste gesprekken. Daar wil ik de andere onderhandelaars ook oprecht voor bedanken. Meestal vonden we elkaar ook wel aan het eind van zo’n gesprek, zodat de meeste van deze onderwerpen, van alle drie de partijen, een plek in het akkoord hebben gekregen, soms heel duidelijk en concreet, soms meer verweven in een groter geheel.

Een aantal van onze punten die een plek in het akkoord hebben gekregen wil ik hier noemen:

Eén van onze thema’s is al een aantal jaar: Iedereen telt mee. De CU wil een christelijk-sociale partij zijn. Dat betekent dat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens uniek door God geschapen is, dat ieder mens even belangrijk is en dat daarom iedereen voor ons meetelt. Iedereen telt mee, dat is de titel geworden van het 1e inhoudelijke hoofdstuk, u zult vast begrijpen dat wij daar heel blij mee zijn. Pas als iedereen zich echt onderdeel voelt van het geheel en een bijdrage kan leveren, komt een samenleving tot bloei. Ik denk dat alle partijen dat vanuit hun eigen achtergrond wel kunnen onderschrijven, maar voor ons is het echt een heel bijbels principe.

Concreet komt dit op meerdere plekken terug in het akkoord. Bijvoorbeeld: in navolging van het VN verdrag voor mensen met een beperking komt er een lokale agenda voor een inclusieve samenleving. En er komt een lokale uitwerking van het landelijk manifest: Waardig ouder worden, omdat we willen laten zien dat ouderen van grote betekenis zijn voor onze samenleving.

Ook voor onze jeugd komt er extra aandacht en dan vooral voor preventie. Omdat we willen voorkomen dat onze kinderen en jongeren problemen krijgen. En als ze toch hulp of ondersteuning nodig hebben, dat dat dan zo gebeurt dat erger wordt voorkomen. Omdat we onze kinderen en jongeren graag alle kansen willen geven om op te groeien tot stabiele volwassenen.

Bijzonder vinden wij het dat in Nunspeet veel mensen zich inzetten als mantelzorger. Als ik daar buiten Nunspeet wel eens over vertel, zie ik vaak verbaasde en ook wel wat jaloerse gezichten. Maar al deze inzet is ook kwetsbaar. Want het is soms heel zwaar. Extra aandacht voor mantelzorgers en vooral ook jonge mantelzorgers is voor ons dan ook geen vraag, maar noodzaak. En die extra aandacht gaan we de komende jaren dan ook geven. Zo gaan we onderzoek doen naar de wensen en behoeften van respijtzorg. Een fijne, huiselijke plek waar mensen tijdelijk heen kunnen zodat hun mantelzorgers worden ontlast, tot rust kunnen komen, op vakantie kunnen gaan. Wij hopen dat zo’n plek er echt op korte termijn gaat komen.

Duurzaamheid: eraan werken om de aarde, de schepping ook voor de generaties na ons leefbaar te houden is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dankbaar zijn we dat we er nu met elkaar van overtuigd zijn geraakt dat duurzaamheid echt een heel hoge prioriteit heeft. En als ik in de diverse columns in de Huis aan Huis krant lees, zoals het van CDA en van PvdA/Groen Links, dat ook zij flink willen inzetten op duurzaamheid, dan zie ik dat we elkaar niet alleen als coalitie, maar ook raadsbreed steeds meer weten te vinden op een duurzame koers naar de toekomst.

Wat daarbij zeker gaat helpen is dat we willen zorgen voor minder afval, voor betere afvalscheiding en voor het meer recyclen van afval, zodat bruikbare stoffen uit het afval kunnen worden hergebruikt als nieuwe grondstoffen. Zoals deze jurk die is gemaakt van oude herenpantalons.  

Zijn wij tevreden met het eindresultaat? Ja zeker. Staat alles erin wat onze wens was? Nee, maar dat zou ook wel heel bijzonder zijn. Ons fractielid Arie Harteveld, die vanavond heerlijk op vakantie is verwoordde het zo: er staat ontzettend veel in waar wij ons in herkennen en er staat niets in waar we nee tegen zouden willen zeggen. Ik vond het een prachtige uitspraak.

Ook de niet-coalitiepartijen konden dit keer hun speerpunten indienen voor de onderhandelingen. Samen met SGP en GB hebben we ons best gedaan daar zoveel mogelijk van een plek te geven in het akkoord. Als CU hopen we dat dat ertoe leidt dat het akkoord door alle partijen wordt gesteund.

Ook ik wil hier namens de ChristenUnie dank uit spreken aan de ander onderhandelaars, aan de griffie, aan de ambtelijke ondersteuning, aan André als technisch voorzitter, aan onze fractieleden, maar ook aan de andere partijen, voor het samen optrekken en toewerken naar het resultaat dat hier ligt. Speciale dank aan Gert voor het samen hierin optrekken. En complimenten voor Harm Jan die zo plotseling de taak van Chris over heeft genomen en dat op een knappe manier heeft gedaan. Dank je wel.

Kortom: als CU kijken we terug op een lange, intensieve, maar ook prachtige periode van meer dan een jaar. Met veel mooie gesprekken, binnen en buiten de politiek, met als resultaat een raad met veel nieuwe leden, een nieuwe wethouder, veel nieuw enthousiasme, ook zeker binnen onze fractie, met een college dat weer volop aan de slag wil gaan, met een akkoord waar wij als CU vol overtuiging onze handtekening onder hebben gezet, omdat het sociaal, groen en ambitieus is.

Maar daar wil ik niet mee afsluiten. Want tijdens deze hele periode hebben we ons als ChristenUnie goed gerealiseerd dat we als mensen allerlei plannen kunnen maken en dat moet ook. Maar dat we voor het slagen ervan afhankelijk zijn van de zegen van God. Daarom wensen wij als CU de raad en het college veel wijsheid en zegen van God toe voor de komende 4 jaar.

Deel dit bericht

Labels: ,