Nieuwe begroting, vertrouwde ambities

2018 01 INGRID - Bakfiets
FOTOBLOG - Ingrid Slaa
Door Ingrid Slaa op 19 oktober 2018 om 14:02

Nieuwe begroting, vertrouwde ambities

De eerste begroting voor de komende 4 jaar ligt op tafel. Ik ben blij verrast. Bijna alle punten uit het coalitieakkoord komen terug in de begroting. Nunspeet is een gezonde gemeente. Er is geld voor een nieuwe stationsomgeving, een nieuwe sporthal, een nieuw zwembad en voor nieuwe scholen. Prachtig. Maar economische voorspoed is geen doel op zichzelf. De ChristenUnie wil de ruimte die er is gebruiken om te investeren in een gezonde samenleving.

Een nieuwe periode, een nieuw coalitieakkoord, een nieuw collegeprogramma en een nieuwe begroting. Maar de uitgangspunten van de ChristenUnie zijn hetzelfde gebleven. En die bepalen onze ambities voor de komende jaren. Een aantal daarvan noemen we hier:

Iedereen telt mee
De gemeente Nunspeet communiceert naar onze inwoners zowel schriftelijk als mondeling in heldere en begrijpelijke taal.

We werken het VN-verdrag voor mensen met een beperking voor Nunspeet zo uit dat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de samenleving.

Investeren in de toekomst van kinderen
Door afval beter te scheiden en een milieustraat op te richten verminderen we de hoeveelheid restafval en kunnen meer grondstoffen worden hergebruikt.

Om kinderen en jongeren gezond en stabiel te laten opgroeien wordt preventie van jeugdzorg breed opgepakt: o.a. vanuit gezondheid, onderwijs, opvoedondersteuning en ook de fysieke leefomgeving.

Samenleven en werken
Naast burgerparticipatie waarbij inwoners meedenken over het beleid van de gemeente worden burgerinitiatieven actief gestimuleerd en begeleid.

Wil je mijn hele bijdrage aan de Algemene Beschouwingen lezen? Die is hier te vinden!

Labels: , ,