Meer vertrouwen en minder regels

Elspeet 01
2018 02 - EVERT 10a
Door Evert Leusink op 21 december 2017 om 14:21

Meer vertrouwen en minder regels

Wat doet de ChristenUnie om Elspeet leefbaar te houden? Dat is de vraag van Gert Holdijk. Hij is ondernemer in Elspeet. Gert ervaart dat de gemeente van bovenaf allerlei dingen bepaalt. Hij wil dat er kansen geboden worden aan burgers en bedrijven, dat de gemeente proactief meedenkt. Hoe kijkt de ChristenUnie daar tegenaan?

De ChristenUnie ziet dat de meeste politieke partijen in Nunspeet wel willen investeren in leefbaarheid. Meer woningen bouwen voor jongeren en (jonge) ouderen. Kansen bieden aan gevestigde en startende ondernemers. Maar de kern van de vraag is hoe de gemeente reageert op eigen initiatieven van burgers en bedrijven. Het lijkt er soms op dat de gemeente vooral benadrukt wat niet kan. Die indruk moeten we wegnemen. Het gaat niet om de overheid, maar het gaan om mensen. De gemeente moet je de ruimte geven om je verantwoordelijkheid te nemen. Dus: minder regels en meer vertrouwen.

De ChristenUnie zegt: ‘Gemeente, doe maar een stapje terug en ondersteun initiatieven van burgers en bedrijven’. De gemeente is er om mensen te dienen. Burgers en bedrijven moeten niet het gevoel hebben dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden. Er moet een duidelijk aanspreekpunt zijn en een eenvoudige procedure. Regels zijn in beton gegoten, terwijl ondernemers behoefte hebben aan flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op de markt.

Kortom: het eigen initiatief van burgers en bedrijven moet beloond worden. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken. Beloon daarom ambtenaren die uitblinken in het creatief meedenken met burgers en bedrijven. Het doel is dat je mensen verder helpt en niet dat je binnen de lijntjes kleurt. De ChristenUnie wil een prijs voor de ambtenaar die mensen het best ondersteunt bij het realiseren van hun plannen. Dat stimuleert. De samenleving is veel sterker dan je denkt. Benut die kracht. Dat is waardevol.

Wij zijn benieuwd wat u bezighoudt. Hebt u net als Gert Holdijk een vraag? Stuur die dan naar fractie@nunspeet.christenunie.nl. Wij doen ons best om er antwoord op te geven. 

Deel dit bericht

Labels: ,